Ilɛ̀ má ká gbɔ́ afɔ̀-Ɔ̀ɖáyé

Verset du jour

Màa nyáa wà gbɔ́ afɔ̀-Ɔ̀ɖáyé fɔ̀, tsí ma ètò ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó yèé Ɔ̀ɖáyé tse ɖúkù si ɛ́, tsí ma iŋɛ́ ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ gbo kpó. Màa nyáa nɛ́ àkaralé kpàtàkìì-kã̀ gbo si ńǹtá-Ɔ̀ɖáyé títí bí ǹ wíìnyɛ̀, ni kó tse tsí òkè ŋa kó wà sɔ́. Ó ɖi, bí ó dzɛ́ ní ǹ kà nɛ́ àmúɖɔ̃̀ fúnɛ, ǹ dzɛ́ iŋɛ́-akpotu ni.

1 Kòríntì ŋa 13.2