Ká kɛ́ lolo-iŋɛ́ tsitsɛ́ ŋ́táŋ́gáráfù òŋu ɔ̀kpákù-olíìsérè (Ɔ̀ɖìnàtɛ́ɛ̀)

Kpɔ iŋɛ́-itsɛ́ yèé ŋa wà ḿbíbɛ́ ɛ́ fùɖáɖe, tsí o ŋ́ si nɔ́ɔ̀kpákù-ɛ̀ɛ ŋa. Nàa nyáa mú ŋa si ŋ́táŋ́gáráfù nàmí nɔ́ɔ̀kpákù-olíìsérè (Ɔ̀ɖìnàtɛ́ɛ̀). Nà tɛ̀ɛ́ gbà méedzì gé, tsí nákó sì kí nɔ́ɔ̀kpákù-tɛ̀ɛ gbo.

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.